Om Sveriges deltagande i Expo 2020

sveriges-deltagande-expo-2020-dubai

Den 27 november 2013 utsåg generalförsamlingen för världsutställningens styrande organ, Bureau International des Expositions (BIE), Dubai som värd för Expo 2020. Expo 2020, som ursprungligen var planerad till 20 oktober 2020–10 april 2021, sköts upp i maj 2020 till 1 oktober 2021–31 mars 2022.

Den 18 december 2017 fattade den svenska regeringen det formella beslutet att Sverige skulle delta i Expo 2020 Dubai. Syftet med det svenska deltagandet var att öka svensk export, locka fler investeringar och turism till Sverige samt att förbättra Sveriges nationella varumärke utomlands. Anna Hallberg, minister för utrikeshandel, var den ansvariga ministern för det svenska deltagandet på Expo 2020.

Deltagandet var den svenska regeringens största satsning på export- och investeringsfrämjande någonsin. Det svenska deltagandet på Expo finansierades gemensamt av regeringen och den privata sektorn, med varje part som bidrog med 50 procent vardera.

Under 2018 hölls en arkitekttävling för att bestämma utformningen av den svenska paviljongen. Den 6 december 2018 presenterades förslaget ”The Forest” av Alessandro Ripellino Arkitekter, Adrien Gardère Studio och Luigo Pardo Architetti som vinnare i tävlingen. Läs mer om paviljongen här.

Den formella starten för byggandet av den svenska paviljongen ägde rum den 8 oktober 2019 i Dubai med närvaro av den svenska ministern för utrikeshandel, Anna Hallberg. I stället för en traditionell grundläggningsceremoni hölls en grundplanteringsceremoni för att belysa att för varje träd som användes för att bygga den svenska paviljongen, planterades tre nya träd.

Kommittén för Sveriges deltagande på Expo 2020 i Dubai skapades för att hantera det svenska deltagandet. Kommittén hade det övergripande ansvaret för att säkerställa ett framgångsrikt, brett och inkluderande svenskt deltagande på Expo 2020, och kommittén bestod därför av representanter från en mängd olika samhällssektorer.